Slovník Bitcoin pojmůSlovník Bitcoin pojmů


Bitcoin adresa

Bitcoin adresa je unikátní identifikátor, který vám umožní
přijímat Bitcoiny. Konkrétně je to řetězec 34 znaků, například "
1C2McBicWzrNDmDp3VtSaTjkyvbzpVRotE". 
Stejně jako u Paypalu odesíláte peníze na konkrétní email, zde je to
Bitcoin adresa. Nemusíte si samozřejmě takovou spoustu znaků
pamatovat, každá peněženka má adresář, kde si k dané adrese
 připíšete jméno, například Bitcoinman bude znamenat adresu 1C2McBicWzrNDmDp3VtSaTjkyvbzpVRotE. 
Před odesláním jakékoli transakce si adresu příjemce
 pečlivě zkontrolujte - transakce jsou nevratné!

Satoshi

Satoshi je nejmenší možná jednotka Bitcoinu. Každý bitcoin lze dělit
 až na 8 desetinných míst, 1 satoshi = 0.00000001 BTC

Blockchain

Blockchain je veřejný záznam všechn uskutečněných transakcí
 v chronologickém pořádku. Blockchain má stažený každý uživatel
 sítě Bitcoin. Všichni tedy ví, kolik jaká adresa vlastní Bitcoinů.

Block

Blockchain je jak název napovídá složen jako řetěz z
jednotlivých bloků.
Jeden blok obsahuje potvrzené a nepotvrzené (čekající) transakce.
Nový blok je vygenerován průměrně jednou za 10 minut.

BTC

BTC je kód měny Bitcoin.

Hash rate (hashrate)

Hashrate je měrná veličina výkonnosti v Bitcoin síti. Jednotkou je
 hash/s (hash za sekundu). Průměrná grafická karta dosahne
 například 400MHash/s. Celkový výkon sítě
 v březnu 2013 je přibližně 55THash/s.

Těžba (mining)

Těžba (mining) Bitcoinů je proces, kdy počítačový hardware provádí
 matematické výpočty a potvrzuje transakce v Bitcoin síti.
Jako odměna za službu síti je minerovi přiznána odměna
25BTC + transakční poplatky všech potvrzených transakcí,
ovšem za předpokladu, že vytvoří nový book.
Těžba Bitcoinů je výpočetně náročná operace, platí, že čím větší
výpočetní kapacitu vlastníte, tím je pravděpodobnější, že vytvoříte
 nový blok a získáte odměnu. 
Ne všichni uživatelé Bitcoin sítě musí být mineři.
 Někdo je běžný uživatel, někdo těžař a někdo obojí.

Peněženka (wallet)

Bitcoin peněženka je ekvivalent vaší běžné peněženky,
 kterou nosíte v kapse. Vnáší přehled do vašich financí.
Každá Bitcoin peněženka vám ukáže celkový počet bitcoinů,
které zůstavají na vašich adresách.
Bitcoin peněženka vám také umožní poslat definované
množství Bitcoinů jinému uživateli, pokud znáte jeho adresu.

Rok 2030 a 2140

Drtivá většina Bitcoinů bude vytěžena už cca v roce 2030,
ale zbytky se budou hledat až do cca 2140. Poté už se nebudou
 tvořit žádné a mineři budou pracovat pouze pro transakční
poplatky. Když miner najde nový blok (vyřeší první) dostane
odměnu + všechny transační poplatky z transakcí, které ověřil.

Pool (bitcoin pool)

Nalezení nového bloku a tedy přiznání odměny je věc
 výpočetního výkonu a štěstí, jako solo miner můžete být
 odměněni za 3 dny, pokud máte superštěstí.
Nebo můžete pálit grafickou kartu 3 roky a nedostanete nic. 
Proto se mineři domluvili a vytvořili tzv. pooly = bazény.
Tam počítají stovky členů dohromady a jakmile je třeba jednou
 za 2-3 hodiny nalezen blok, rozdělí si odměnu (25BTC) mezi sebe
 podle toho, kdo kolik vypočítal. Takže jako miner v poolu dostanete
 třeba jenom 0.05 BTC denně, ale zato pravidelně.
 Jako jednotlivec se vyplatí těžit pouze v poolu.

21 000 000 BTC

Proč bude vytěženo pouze 21 milionů BTC? 
Po spuštění sítě byla odměna 50 BTC a každé 4 roky se sníží
na polovinu.Tak se stalo na konci 2012 a odměna za nalezení
bloku je nyní 25BTC, za 4 roky bude opět snížena na 12.5BTC
 a bude se dělit do doby,až nebude odměna žádná. 

SHA-256

SHA je zkratkou Secure Hash Algorithm. Je to rozšířená hašovací
 funkce, která vytváří ze vstupních dat výstup (otisk) fixní délky. 
Otisk je též označován jako kontrolní součet, fingerprint, hash
(česky někdy psán i jako haš). Jeho hlavní vlastností je, že malá
změna na vstupu vede k velké změně na výstupu,
 tj. k vytvoření zásadně odlišného otisku.

Kryptografická hašovací funkce

Kryptografická hašovací funkce je taková funkce s vlastnostmi,
 které umožňují její použití v aplikacích zabezpečení informací. 
Nejdůležitější je následující trojice vlastností, která určuje
 obtížnost napadení hashovací funkce. Obtížností se v tomto
 smyslu myslí výpočetní složitost,která by měla být za současných
 technologických možností mimo možnosti reálného použití: 

  • Odolnost vůči získání předlohy: pro daný výstup je obtížné 
  • (v tomto smyslu nemožné) získat vstup                                                                                   - funkce je jednosměrná
  • Odolnost vůči získání jiné předlohy:                                                                                        je obtížné najít dva vstupy, jejichž výstup by byl stejný
  • Odolnost vůči nalezení kolize
Zdroj: http://bitcoinman.cz/index.php?c=bitcoin-pojmy-nazvy-slovnik