Poznej svého NEpřítele
Počet muslimů je okolo 1,6 miliardy. Muslimové věří, že Alláh je zákonodárcem a tvoří nejen náboženské zákony. V podstatě říká, co je zakázáno a co je povoleno. Šaría je právní systém a návod pro muslimy, jak správně žít (v podstatě taková reverzní Listina práv a svobod). Islám ospravedlňuje násilnosti a vraždění pod záštitou ochrany a rozšiřování islámu.  Pro muslimy je hanobení islámu jako vražda. Trestá se smrtí. Ukamenování, mučení, dekapitace nebo linč bývají trestem i za malé prohřešky. Džihád je výraz pro snahu rozšiřování islámu. To je právě to, o co se zde snaží.
Ženy v Islámu

Více videí na:
Jak se Islám chová k ženám
Muslimové věří, že ženy si nejsou rovny s muži. Žena je majetek, který rodí děti a jako s takovým je zacházeno. Pokud není zahalena, bere se jako nevěřící, která se dle Islámu může znásilnit i zabít. Bití žen je ve svatých textech výslovně doporučováno. V koránu není určen věk dívky pro svatbu a sex. Někteří muslimové si berou i tříleté holčičky. Češky se mají tedy na co těšit.Více na: Multikulturalismus v PraxiA prý, že otroctví už není…
Islám není jen náboženstvím, ale i politickou ideologií. Není to jako křesťanství. Oni do mešit chodit musí. Zde k nim promlouvá kazatel, jehož interpretace Alláhových slov je svatá. Běžně se káže o nesnášenlivosti vůči všem nemuslimům (nevěřícím), bití žen a šíření slova Mohammedova (to většinou zahrnuje další násilí). Pokud by někdo přestal chodit do mešity na kázání, tak bude označen za špatného muslima a to i kdokoliv by s ním zůstal v kontaktu. V podstatě bude vyloučen ze sociálního života a žádný muslim jej nesmí navštěvovat, spolupracovat, nebo s ním na veřejnosti promluvit. )-:IS:-( Islámský stát je nejmocnější a nejbohatší teroristická organizace na světě, která se zavázala sjednotit miliardu světových muslimů pod jednu náboženskou vládu označovanou „Chalífát". Nejvyšší představitel IS je emír Abú Bakr Bagdádí (na obrázku vlevo nahoře), který pod jménem Ibrahím užívá titulu chalífy. Organizace je proslulá tisícovkami brutálních teroristických útoků po světě a vedením svaté války (džihádu) proti všem nevěřícím. Její vlajky jsou dnes užívány jako symbol Islamizace a útlaku a objevují se na mnohých muslimských demonstracích už i v Evropě, kam dle množících se zpráv vysílají mezi utečenci vycvičené radikální islamisty pro infiltraci a tvoření tzv. spících buňek. Více na: Ohněm a mečemIslámská vojska a popravčí čety s vůdcem Ibrahímem

Islám je neustálá a nezastavitelná válka. V koránu je téměř stokrát zmíněno, že muslimové musí dělat přesně to, co dělal prorok Mahammed. Musí jej napodobovat a jednat vždy podle Šárii (soubor svatých pravidel a nařízení). Pokud to takto neudají, tak jim hrozí smrt.  V koránu se slova jako bojovat a zabíjet vyskytují častěji, než modlit se.
10 nečistých věcí podle islámu:1.moč
2.výkaly
3.sperma
4.mrtvé tělo
5.krev
6.pot zvířete
7.alkohol
8.prase
9.pes
10.nevěřící V koránu je napsáno: Zabíjejte nevěřící všude, kde je dostihnete…Tím jsme samozřejmě myšleni my.  Více info na: O Koránu 
Dlouhá, ale velmi zajímavá přednáška o Islámu
 

Ústřední video: Tři fáze islámu
Největší spojenec Islámu na Západě je ignorace.Pravidla islámu, která hlásají např. náboženský fundamentalizmus a religiózní nesnášenlivost, se přímo vylučují s Evropským pojetím demokracie a svobody. Tedy tím, za co naši předci dlouho bojovali a umírali. Protože islám výslovně přikazuje muslimům vraždit nemuslimy, tak podle Českých zákonů by se tedy měla tato ideologie chápat jako trestná činnnost a postavit její propagování mimo zákon. Více na: Petice proti džihádu v ČRMuslimové věří, že Korán byl dán muslimům jako dokonalý a navždy neměnný text: "Dostal jsem rozkaz bojovat s lidmi, dokud neřeknou: Není boha nad Alláha a Mohamed je jeho prorokem“Jsme jejich nepřátelé a snad na této zemi (krom zapřisáhlých liberalistických sluníčkářů) nikdo nepopře tezi, že pokud jsem něčí nepřítel, tak já nemohu být jeho přítel. To se zkrátka vylučuje. Jsou to tedy naši nepřátelé…