Pár slov úvodem


 „umírněná panika, nenápadný chaos“

Tato sekce je psána pro Čechy, kterým je již benevolentní jednání medií a vlády v uprchlické otázce přinejmenším podezřelé.Pokud se alespoň trochu zabýváte děním v naší malé republice, tak Vám s nejvyšší pravděpodobností neunikla nynější uprchlická krize, o níž nám zpravodajství tvrdí, že se jedná o humanitární záležitost a nám Čechům nic nehrozí.Pro začátek a odlehčení problematiky
Seriozní novináři veřejnoprávních zpravodajství (pod článkem podepsaní) mají při tom většinou opodstatněný strach zpravovat veřejnost faktickými informacemi.  
Ti politicky korektní ani nemohou…. Už ale jen z těchto množících se článků je možné vytušit, že uprchlíci jsou pro EU a tím pádem i pro Českou Republiku velmi závažný sociálně-kulturní, bezpečnostní a v neposlední řadě ekonomický problém. Z tohoto důvodu vznikla iniciativa Krize 15, která se zavázala zpravovat veřejnost podloženými fakty a poukázat na rostoucí problematiku. Prohlašujeme, že nejsme spjati s žádnou politickou strukturou nebo náboženstvím a náš primární zájem je reálná informovanost Českých občanů. Tedy to co se nám z běžných médií nedostává.