Ochrana majetku


Člověk i s minimálním přehledem dění ve světě by měl vědět, že finance uložené v bance nemusí mít druhý den stejnou hodnotu, jako měly včera. Toto není paranoia, ale dlouhodobě předpokládat stabilní vývoj trhů v kontextu nynějšího mezinárodního vývoje, by byla prostě krátkozrakost.   Nejen ve Spojených státech vznikají plány a detailní přípravy na vyhlášení stanného práva. Spouštěčem pro jeho zavedení bude prohloubená ekonomická krize, v jejímž důsledku dojde ke kolapsu velkých bank i národních měn.   3+1 efektivních způsobů bezpečného rozložení kapitálu 
1. Pokud vycházíme např. z nedávné červnové Řecké krize, tak obyvatelé, kteří neměli finance uloženy ve stabilnějších zahraničních měnách, tak o ně v podstatě přišli. Část kapitálu je tedy rozhodně dobré uložit na neevropský účet, na nějž lokální krizový stav bude mít minimální dopad. Nejefektivnější v tomto případě je ovšem nespoléhat se na jednu cizí měnu, ale mít své finance rozmístěny v několika různých měnách. Jeden takový rozumný člověk si pak může udělat sluhu i z bývalého krátkozrakého zbohatlíka.   2. V okamžiku, kdy měna ztrácí stabilitu a propadá se, tak uchovatelem hodnoty stále zůstávají drahé kovy. Je tedy velmi prozíravé mít část majetku uloženou zde. Právě proto je např. ryzí zlato zpravidla ve vlastnictví centrálních bank.  Komodity jako zlato, stříbro, platina, diamanty atd. budou žádaným zbožím, i kdyby se civilizace vrátila do doby kamenné.  
3. Dalším velmi důležitým aktivem vycházející z premisy, že lidé budou vždy potřebovat střechu nad hlavou, je dlouhodobý hmotný majetek v podobě nemovitostí a pozemků. Zde mějte na paměti, že z dlouhodobého hlediska je výhodné poohlížet se po takových parcelách, které se nacházejí v nevyspělých a rozvojových zemích, které se na jednu stranu získají naprosto pod cenou a pokud člověk ví kde, tak je to investice s růstovým potenciálem, která dále vydělává jejím pronájmem. V případě, že destabilizovaná situace způsobí vypuknutí silné krize, tak se sem pak člověk může jednoduše přemístit. 
+1.V současnosti absolutně nejvýhodnější příležitostí pro zachování a zhodnocení svého majetku spočívá v oproštění se od více či méně nestabilních běžných světových měn a alokaci svého kapitálu do progresivních a neregulovaných alternativních měn. Více o tomto způsobu naleznete na: Zhodnocení kapitálu