Jak se bránit


Když jsme v předchozím obsahu nastínili, kterak se daná krize nepříznivě pro Český národ a jeho občany vyvíjí, tak je i zapotřebí představit možná řešení pro jednotlivce a nakonec snad i pro celý náš národ.

1. Petice - Vyjádření demokracie v její nejčistší podobě. Hlas lidu, který však k uším přebyrokratizovaného ucha kolosu politické mašinérie mnohdy efektivně nedoléhá. Dá se ale říci, že je to alespoň začátek snahy poukázání na problém a s minimálním osobním angažováním do jisté míry přiblížit jeho možné řešení... číst více

2. Osobní ochrana - Ochranu osob a majetku zajišťuje, tedy lépe řečeno má zajišťovat policie ČR, ale ta nemůže být všude a většinou bohužel přijíždí pozdě a její činnost pak tedy spíše spočívá v sepsání protokolu, evidenci odcizeného majetku, nebo forenzní zajištění těla... číst více

3. Ochrana majetku -Člověk s minimálním přehledem dění ve světě by měl vědět, že finance uložené v bance nemusí mít druhý den stejnou hodnotu, jako měly včera. Toto není paranoia, ale dlouhodobě předpokládat stabilní vývoj trhů v kontextu nynějšího mezinárodního dění, by byla prostě krátkozrakost... číst více

4. Zhodnocení kapitálu - Pokud chápete machinace finančního sektoru, tak víte, že veškeré bankovní a investiční programy jsou ve své podstatě pro lidi oslabené regulacemi ze strany státu, které je cíleně ovlivňují. Toto se děje právě díky vnějším zásahům centrální banky na měnovou politiku, která dle vývoje trhů způsobuje inflaci, nebo deflaci všeobecné cenové hladiny. V okamžiku, kdy tedy chce člověk skutečně vydělávat investicemi kapitálu, tak je nutné seznámit se s termínem alternativní měna... číst více