Islámský stát připravil pro křesťany jedenáctibodovou smlouvuIslámský stát, Al-Karjatein
 - Islámský stát připravil pro křesťany v syrském městě Al-Karjatein jedenáctibodovou smlouvu, která jim má umožnit život v kalifátu. Křesťané mají dle této dohody zakázáno stavět kostely, ukazovat kříže a jiné křesťanské symboly, říkat nahlas křesťanské modlitby. Je zakázáno jakkoliv urážet muslimskou víru, je zakázáno prodávat muslimům vepřové maso a víno. Křesťanské ženy se musí oblékat skromně. Křesťané musí platit muslimské vládě daň zvanou džizja (za doby Mohameda se džizja vybírala ve výši 50% z výdělku, zpráva zAl-Karjateinu výši daně určené pro nemuslimské obyvatelstvo neuvádí). Křesťané mají zakázáno vlastnit zbraně a byli varováni před pomáháním špiónům. Islámský stát se inspiroval svým prorokem Mohamedem. Ten uzavíral se židy a křesťany (těmi, kteří nebyli zabiti) stejnou smlouvu. Křesťan, který tuto "smlouvu" poruší, bude považován za zrádce. 3. září zveřejnil Islámský stát fotografie desítky křesťanů, kteří se rozhodli dhimmi smlouvu podepsat. Smlouva jim zaručuje právo na jejich život a majetek.Informace přinesl Andre Mitchell, 6 září 2015 pro deník Christian today. Zdroj: ivcrn.cz