Debatní kroužek o Islámu


Imigrace do Evropy

První debata – Pavel Letko, Jana Ridvanová, Artur Fišer, Jaroslav Formánek
Druhá debata – Martin Konvička, Michal Urban
Třetí debata – Šádí Shanaáh, Radko Hokovský

V České republice se začal odehrávat názorový souboj, který postupně přerůstá do politických i bezpečnostních sfér. O co jde? Obecně by se dalo říci, že o migraci osob pocházejích z Blízkého i Středního východu a severní Afriky, které směřují do Evropy. Jedná se o obyvatele Afghanistánu, Iráku, Libye, Syrie, Súdánu nebo Eritrei.
Když byl svého času plukovník Muammar Kaddáfí pod sílícím vojenským tlakem Západu, prohlásil, že pokud padne a s ním jeho režim, kterým vládl v Libyi, zaplaví Evropu Afričané. Plukovník padl a nám nezbývá než konstatovat, že se jeho slova naplňují. V případě tvrzení, co Kaddáfí řekl, jde možná jen o městskou legendu a proto je dobré nepodlehnout svodům konspiračních teorií a podívat se na problém poněkud komlexněji. Nebo se o to alespoň pokusit.
Připravili jsme tři debaty, kde různí hosté, zastávající někdy až krajně vyhraněné názory a postoje sdělí, co si o migraci do Evropy myslí a proč. První debatéři jsou: Pavel Letko - křesťanský pacifista, zakladatel internetových stránek pacifismus.cz, Jana Ridvanová - vystudovala obor Mezinárodních vztahů a diplomacie, Artur Fišer - mluvčí iniciativy Islám v České republice nechceme a jeho souputník Jaroslav Formánek překladatel, tlumočník, indolog.
Druhou debatu poctili svou účastí pánové Martin Konvička, předseda iniciativy Islám v České republice nechceme a Michal Urban, reprezentant nevládní organizace Generace Identity.
Třetí debata je vedená politikem Šádí Shanaáhem, členem strany Zelení a Radko Hokovským, předsedou think tanku Evropské hodnoty. Martin Konvička / Petr Pelikán - boj s islamizací v ČR Islám, jeho vyznavači a jejich působení v České republice je téma objevující se v mediálním prostoru poměrně frekventovaně, ale málokdy v pozitivním slova smyslu. Islám, alespoň jak se zdá, je hrozba. Pomineme-li burcující výkřiky Andora Šándora v souvislosti s výbuchem na palestinské ambasádě, kde upozorňoval na možné centrum sloužící k vyzbrojování muslimské teroristické soldatesky, což se ukázalo jako smyšlené, zůstávají zde výroky jiné, realističtější, zaměřené na srovnání kultur - civilizací a jejich schopnost či neschopnost vzájemného soužití. Do Debatního klubu jsme pozvali reprezentanta, takzvaných deislamizátorů, kteří chtějí s islámem bojovat na všech frontách a podle svých ideálních představ ho úplně vymýtit z povrchu zemského, jako něco špatného a zhoubného.
Přírodovědec - zoolog a ekolog, Martin Konvička, vysokoškolský učitel a jak sám o sobě říká lenoch, věčný rebel, provokatér a amatérský deislamizátor bude debatovat s arabistou, znalcem islámu, Petrem Pelikánem, který má za sebou studium orientalistiky-arabistiky na FF UK v Praze, studijní stáže na Univerzitě Al-Azhar v Egyptě, Africké světové univerzitě v Súdánu, Kábulské univerzitě v Afghánistánu, Burgibově ústavu živých jazyků v Tunisu, Ústavu právních studií v Bejrútu a v Univerzitě Al Mustafa v Komu. Je honorárním konzulem Súdánu.
Je tedy islám respektive jeho vyznavači ohrožením pro Českou republiku?
Zdroj: Youtube