PETICEPřipomínají Vám tyto obrázky něco?


Už Vás nebaví, že se media o běžencích vyjadřují převážně jen v kontextu dojemného vykreslení jejich strastiplné cesty a nefér útlaku, kterého se jim od nás intolerantních Evropanů dostává?

Proč se pak v našem “nezaujatém“ zpravodajství nevyskytují alespoň stejnou měrou ukázky jejich nepřizpůsobivého chování, bezohledného jednání a globálních výsledků až tragikomicky nezdařilé integrace v okolních Evropských zemích? Více na: Multikulturalismus v praxi

Zájmem EU je uprchlický problém dočasně rozmělnit na úkor doposud nezasažených států, které jsou bohužel řízeny a spravovány po dotacích lačnou elitou. Pokud jste člověk, který tuto migrační otázku vnímá v širokém horizontu jako podstatnou hrozbu pro Českou republiku a souhlasíte s níže uvedenou online peticí, tak se k nám a dalším tisícům nespokojených Čechů přidejte a projevte tím svůj nesouhlas.

V DEMOKRACII SE KAŽDÝ JEDEN HLAS POČÍTÁ

Prolog:

Možná budeme v Evropě odsuzováni, popotahováni, zavrhováni a zrazováni. Nejspíš v tom zůstaneme sami. Nebylo by to poprvé. Příliš hrdé vládní struktury Evropských zemí nikdy otevřeně nepřiznají, že masivní imigrace byla chybou, která jim už nyní přerůstá přes hlavu. Vydržíme li však pár let, tak zašlapané původní obyvatelstvo těchto zemí začne žádat o své přijetí nás a děkovat, že jsme se tehdy jako jediní falešným ideálům prolnutí multikulturního prostředí ani pod pohrůžkami nepodrobili.

Pro děti našich dětí…

Zde se můžete připojit k petici proti příjmání uprchlíků

Petice proti džihádu v ČR

Nechceme, aby nadcházející generace Evropanů žily pod terorem muslimské majoritní společnosti.

Nechceme, aby Evropská kultura a odkazy našich předků byly zapomenuty.

Nechceme, aby Česká republika byla další v řadě Evropských zemí, kde se již porušování předchozích dvou bodů začíná postupně naplňovat.

My, níže podepsaní čeští občané, apelujeme na zákonodárné a výkonné orgány státní moci České republiky a české zastupitele v Evropské Unii a Visegrádské skupině, aby jednou provždy zarazili přijímání imigrantů ze zemí s neslučitelným sociálně kulturním islámským vyznáním v rámci území České republiky.

Pravidla islámu, která hlásají např. náboženský fundamentalizmus, religiózní nesnášenlivost a diskriminaci žen, se přímo vylučují s Evropským pojetím demokracie a svobody. Tedy tím, za co naši předci dlouho bojovali a umírali. Protože islám výslovně přikazuje muslimům vraždit nemuslimy, tak podle českých zákonů by se tedy měla tato ideologie chápat jako trestná činnost a postavit její propagování mimo zákon.

Právo mít vnitřní náboženské přesvědčení musí být stále a bezpodmínečně chráněno, jelikož je zásadně neomezitelné. Projev tohoto náboženského přesvědčení navenek však může podléhat omezením, které si nezbytně žádá zachování veřejného pořádku a ochrana práv jiných.

Žádáme na celém území České republiky zákaz provozování muslimských náboženských praktik, uplatňování práv Šarii a modlení se na veřejných prostorách. Nošení muslimských hábitů, tradičních pokrývek hlavy a jiných symbolů islámského ducha budou povoleny jen na místech k tomu určených. V opačném případě bude tato forma prosazování náboženské nesnášenlivosti pokutována jako např. nošení nacistických symbolů.

Pokud bylo možné schválit zákaz pití alkoholu na veřejných místech kvůli pohoršování a nabádání dětí k alkoholismu, tak nechť se na tuto násilnou a pohoršující islámskou ideologii vztahují podobná pravidla.

Dodatek 1:

Jelikož věříme, že jediná nenásilná a efektivní cesta k poražení islámu v jeho základech vede skrze rozvinutou rovnoprávnost pohlaví, tak žádáme, aby u již přijatých muslimských žen a dívek probíhaly v rámci integračního programu do české společnosti i přednášky o gendrovém postavení žen v civilizovaném sociálním prostředí.

Dodatek 2:

Pokud je v integračním programu zahrnuta výuka jazyka a uplatnění na trhu práce, tak předpokládáme, že si je každý zdravotně způsobilý běženec schopen nalézt odpovídající práci do 2 let pobytu. Pokud do té doby žádnou práci nenalezne, budou mu omezeny příspěvky s lhůtou 3 měsíců ke vstupu na trh práce. Po nesplnění i této lhůty mu bude z těchto uspořených příspěvků uhrazena jednosměrná jízdenka do země původu, nebo do jiné neevropské země, kam bude následně vyhoštěn bez možnosti opětovného navrácení.

Dodatek 3:

Výkřiky, jako jsou „Alláh akbar„ a jiné náboženské projevy nesnášenlivosti, budou postaveny na roveň zakázaných nacistických projevů, jako je „Heil Hitler„ a stejně tak s nimi bude nakládáno orgány činnými v trestním řízení.

Dodatek 4:

Jelikož v místech, kde panuje naprostá muslimská dominance a nikdo nesmí kázat jiné náboženství, nebo postavit stánek pro své náboženství, tak není žádný důvod, proč by se právě v ČR měly stavět další mešity. Pokud by se tomu tak z nějakého důvodu dělo, tak důrazně žádáme zpřísněnou kontrolu finančních toků ze zahraničí pro tyto stavby.

Ti, kteří mají opodstatněné obavy z možné budoucí odplaty radikalizovaných islamistů, uvádějí pouze svůj kontaktní email:

Seznamy podepsaných vydáme pouze a jen odpovědným orgánům, jež je po příslušné evidenci klasifikují jako přísně tajné a dále jej nesmí a nebudou nikde volně zveřejňovat k nahlédnutí.

Zde se můžete připojit k petici proti příjmání uprchlíků